Zrkadielko, zrkadielko, povedz mi... úvod do konceptu práce s obrazom v zrkadle u detí a mladistvých podľa Paulíny Kernberg.

Obrázok k udalosti: Zrkadielko, zrkadielko, povedz mi... úvod do konceptu práce s obrazom v zrkadle u detí a mladistvých podľa Paulíny Kernberg.
14.01.2017 - Bratislava
SLOVENSKÁ SPOLOČNOSŤ PRE KATATÝMNE IMAGINATÍVNU PSYCHOTERAPIU
LAZARETSKÁ 11, 811 08 BRATISLAVA, TEL.FAX: 00421 7 5296 1943, E-MAIL: sskip.@stonline.sk
 
Pozvánka na KIP seminár deti a mladiství

Zrkadielko, zrkadielko, povedz mi... úvod do konceptu práce s obrazom v zrkadle u detí a mladistvých podľa Paulíny Kernberg
 
Vedenie: Dr. Med. Renate Sannwald
 
 Paulina Kernberg sa počas celého svojho pôsobenia zaoberala motívom “vlastný obraz v zrkadle” v rámci psychoterapie u detí a mladistvých. Podľa nej, pozorovanie obrazu v zrkadle nevyvoláva len povrchné vnímanie obrazu, ale aj hlbšie vnímanie, ktoré má pôvod vo vnútornom prežívaní pacienta.. Pohľad do zrkadla aktivizuje reflektujúce Self, identifikáciu s internalizovanou pozorujúcou rodičovskou figúrou. Podľa toho, ako narábame so svojím obrazom v zrkadle, sa ukáže kvalita našich raných objektných vzťahov. Avšak pohľad do zrkadla môže posilniť aj prežívanie vlastnej hodnoty a potvrdiť Ja ideál. Po krátkom teoretickom uvedení konceptu Paulíny Kernberg sa budeme prostredníctvom sebaskúsenosti zaoberať témou “zrkadlo” a “obraz v zrkadle”, ako aj terapeutickým využitím tohto motívu.
 
 
Seminár je vhodný pre účastníkov KIP, hlbinnej a psychoanalytickej psychoterapie
Počet účastníkov obmedzený
Termín: 14.-15.1.2017
 
Začiatok:
              Sobota 14.1.2017 o  9,00 – 18,00
              Nedeľa  15.1.2017 :  9,00 – 16,00                                                      
 
 
 Miesto konania: ambulancia Dr. Jánoškovej, Michalská 2, Bratislava
 
Seminárny poplatok pre členov SSKIP 130.-€, pre nečlenov 155.-€, 
členovia SPS platia o 5.-€ menej
 - uhradiť bankovým prevodom na účet: IBAN: SK58 3100 0000 0040 0085 2308, názov účtu: SSKIP, Lazaretská 11, Bratislava, variabilný symbol: 140117 do 31.12.2016
Po tomto termíne s príplatkom 20.-€