Zoznam psychoterapeutov SPS

Lekár Psychológ
Certifikovaný psychoterapeut SPS Liečebný pedagóg
Sociálna práca Špeciálny pedagóg


Meno
Dott. Lívia Kvašná, PhD.
Mgr. Jana Kyselicová
Doc. PhDr. Vladimír Labáth, PhD.
PhDr. Nadežda Labáthová
PhDr. Oľga Lacková
Mgr. Ivana Ladomerská
PhDr. Štefánia Laskovská
PaedDr. Jana Lednická
PhDr. Anna Lehotská
PhDr. Gabriela Linhardtová
PhDr. Eva Linhová
PhDr. Naďa Lovichová
MUDr. Silvia Lúčna
PaedDr. Anna Lukáčová
PhDr. Otília Madurkayová
MUDr. Daniel Mago
PhDr. Zuzana Machajová, PhD.
prof. PhDr. Mária Machalová, CSc.
PhDr. Lucia Majková
PhDr. Juraj Martínek
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »