Zoznam psychoterapeutov SPS

Lekár Psychológ
Certifikovaný psychoterapeut SPS Liečebný pedagóg
Sociálna práca Špeciálny pedagóg


Meno
Mgr. Andrea Janotková
Mgr. Zuzana Johanesová
PhDr. Ľudovít Juráš, CSc.
PhDr. Martina Justová
doc. Mgr. Júlia Kanovská Halamová, PhD.
Mgr. Alica Kantorková
Mgr. Katarína Kárászová
Mgr. Ing. Jana Kašáková
MUDr. Natália Kaščáková
MUDr. Silvia Kitková
Mgr. Zuzana Kitková
PhDr. Petra Klastová Pappová, PhD.
Mgr. Dagmar Kleinová
Mgr. Tatiana Klempová
PhDr. Peter Klubert
Mgr. Katarína Knížová
PhDr. Zita Kochaníková
Mgr. Ondrej Kolesár
Mgr. Anna Kollárová
Mgr. Marianna Kollárová
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »