Zoznam psychoterapeutov SPS

Lekár Psychológ
Certifikovaný psychoterapeut SPS Liečebný pedagóg
Sociálna práca Špeciálny pedagóg


Meno
PhDr. Anna Chrenková
PhDr. Martin Chylík
PhDr. Ivana Ilavská
PaedDr. Iveta Ivančíková, PhD.
MUDr. Svetlana Jágerová
PhDr. Eva Jachymovičová
Mgr. Gabriela Jajčíková
PhDr. Rudolfa Jakubovová
Mgr. Jana Jamrichová
PhDr. Mária Jancurová
Mgr. Iveta Jančušková
MUDr. Eva Janíková
PhDr. Jaromíra Jánošková
Mgr. Andrea Janotková
Mgr. Zuzana Johanesová
PhDr. Ľudovít Juráš, CSc.
PhDr. Martina Justová
doc. Mgr. Júlia Kanovská Halamová, PhD.
Mgr. Alica Kantorková
Mgr. Katarína Kárászová
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »