Zoznam psychoterapeutov SPS

Lekár Psychológ
Certifikovaný psychoterapeut SPS Liečebný pedagóg
Sociálna práca Špeciálny pedagóg


Meno
PhDr. Denisa Demovičová, PhD.
Doc., PaedDr. Jitka Derková, PhD.
PhDr. Tomáš Divéky, PhD.
Mgr. Natália Dobrotková
PhDr. et Mgr. Alžbeta Dobrovodová
Mgr. Júlia Drobná
Mgr. Marta Drozdová
Mgr. Viera Ducká
Mgr. Janka Dudinská
Mgr. Petra Ďurkechová, PhD.
MUDr. Klára Ďurová
Mgr. Ľubica Dusková Lejková
MUDr. Marta Dvorecká
PaedDr. Petra Dvorecká
Mgr., Bc. Andrea Dzandzava
Mgr. Janka Eliášová
PhDr. Nadežda Feketeová
Mgr. Dana Foitik Schmidt
MUDr. Ľubomír Gábriš
PhDr. Marcela Gábrišová
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »