Zoznam psychoterapeutov SPS

Lekár Psychológ
Certifikovaný psychoterapeut SPS Liečebný pedagóg
Sociálna práca Špeciálny pedagóg


Meno
PhDr. Anna Nagajová
Doc. PhDr. Eva Naništová, CSc.
PhDr. Monika Navrátilová
Mgr. Mária Neurathová
PhDr. Zuzana Novosadová
PhDr. Igor Obuch
prof.PhDr. Michal Oláh, PhD.
MUDr. Róbert Olvedy
PhDr. Zuzana Ondrejková
Mgr. Sylvia Ondrisová, PhD.
MUDr. Jarmila Opáthová
Mgr. Mária Oravčíková
PhDr. Viera Páleníková
Mgr. Helga Palušová
Mgr. Petra Páneková
Mgr. Silvia Papalová
PhDr. Mariana Pápayová
PhDr. Ivan Pavlovič
Mgr. Katarína Pavlu
PhDr. Anna Pecháčková
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »