Zážitkové víkendy s koncentratívnou pohybovou terapiou (KPT)

Obrázok k udalosti: Zážitkové víkendy s koncentratívnou pohybovou terapiou (KPT)
03.03.2017 - Bratislava
Slovenská spoločnosť pre koncentratívnu pohybovú terapiu

Dovoľujeme si vás pozvať na seminár

Zážitkové víkendy s koncentratívnou pohybovou
terapiou (KPT)


pod vedením lektora Norberta Uhnáka
3. – 5.3.2017 a 17. – 19.3.2017 na Úderníckej 6 v Bratislave
 

 

Cieľom seminára bude:

 

 • poskytnutie si času a priestoru na sústredenie sa na vlastné
  prežívanie a orientáciu v aktuálnej životnej situácii

 • nájdenie zdrojov, ktoré môžu byť užitočné pre ďalší osobnostný
  rozvoj

 • oboznámenie sa s metódou koncentratívnej pohybovej terapie prostredníctvom zážitku na sebe pre účastníkov, ktorí s ňou
  ešte nemajú skúsenosť

 • možnosť vyskúšať si vlasnú kompatibitu s metódou, ak sa rozhodujete
  pre dlhodobý psychoterapeutický výcvik  Časový rozvrh seminárov:

 • piatky 17:00 – 20:00

 • soboty 9:00 – 17:00

 • nedele 9:00 – 12:00


 

Podujatie bude kreditované Slovenskou komorou psychológov.

Prosíme o uhradenie seminárneho poplatku (spolu za oba víkendy) 176,- € (členovia Slovenskej psychoterapeutickej spoločnosti so zľavou 160 €)
na účet v Fiobanke SK3583300000002400992642
variabilný symbol
12317, konštantný symbol 0308


Ak potrebujete vedieť viac o seminári, kontaktujte lektora
mailom
psychologovi@psychologovi.sk na t.č.0908 142 018.

Ak potrebujete vedieť viac o KPT, navštívte stránky
Slovenskej spoločnosti pre KPT
www.koncpohterapia.szm.sk

Ak potrebujete vedieť viac o lektorovi, navštívte stránku
www.psychologovi.sk