Zamilovanosť, blízkosť, intimita a problémy s nimi súvisiace.

Obrázok k udalosti: Zamilovanosť, blízkosť, intimita  a problémy s nimi súvisiace.
07.03.2020 - Bratislava
Pozvánka na vzdelávaciu aktivitu

Zamilovanosť, blízkosť, intimita a problémy s nimi súvisiace.
 

Pohľad existenciálnej analýzy na sexualitu v terapeutickom procese.
7.3., 6.6. a 19.9. 2020 v Bratislave


Lektorky vzdelávania: PhDr. Petra Klastová Pappová, PhD. klinická psychologička a psychoterapeutka
a Mgr. Zuzana Hitková liečebná pedagogička a psychoterapeutka

Pozývame Vás na sériu troch na seba nadväzujúcich workshopov týkajúcich sa sexuality v procese psychoterapie. Pozornosť budeme venovať vývinovým aspektom ľudskej sexuality od detstva až po dospelosť, ako aj najčastejším problémom, ktoré klienti prinášajú do terapie v súvislosti so svojou sexualitou. Spolu sa pozrieme na to, ako vo vzťahu dvoch ľudí vzniká zamilovanosť, blízkosť a intimita, a čo ich vzniku či udržaniu najčastejšie bráni. Priblížime si ako vyzerá zamilovanosť či blízkosť u ľudí s rozličnými osobnostnými dynamikami, a čo sa môže stať, ak sa zamiluje klient či terapeut.

Workshopy sú určené kolegom so záujmom o psychoterapiu – lekárom, psychológom, liečebným či špeciálnym pedagógom, sociálnym pracovníkom a iným odborníkom, ako aj študentom týchto odborov.

Účastnícky poplatok za 3 workshopy:
• 190 € (členovia SLEA Slovensko, členovia SPS a SKP, rodičia na MD, študenti dennej formy štúdia 175 €)
Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť prevodom na účet SLEA Slovensko 4018021406/7500.
Ako variabilný symbol uveďte 012020, do poznámky napíšte meno účastníka workshopu.
Uhradené účastnícke poplatky sa z organizačných dôvodov nevracajú.
V prípade nemožnosti zúčastniť sa vzdelávacej aktivity môžete za seba poslať náhradníka.
Z dôvodu nadväznosti jednotlivých workshopov a skupinovej dynamiky je náhradníka možné nahlásiť najneskôr pred začiatkom prvého z workshopov (nie už počas rozbehnutého vzdelávania).
Zdravotnícki pracovníci dostanú potvrdenie o pridelení kreditov za vzdelávanie od Slovenskej komory psychológov.

Miesto konania: Astrová 2/A, Bratislava - Ružinov
Trvanie workshopov: sobota 09:00 – 17:00
Organizátor zabezpečí nápoje a malé občerstvenie.
Max. počet účastníkov workshopov je 24.
Prihlásenie je možné iba na všetky 3 workshopy spolu.
Prihlásiť sa môžete e-mailom na adrese: prihlaska@slea.sk Do prihlášky uveďte svoju profesiu. Po odoslaní prihlášky počkajte prosím na potvrdenie organizátorom, či je ešte voľné miesto a až potom uhraďte účastnícky poplatok.
Miesto na vzdelávacej aktivite Vám bude zarezervované až po uhradení účastníckeho poplatku.

Viac informácií na www.slea.sk

Prílohy

  PDF (300 kB)