Z činnosti výboru

V tejto sekcii uverejňujeme iba dôležité výstupy pre členov.
Valné zhromaždenie SPS november 2013: