XXXI. ČESKO-SLOVENSKÁ PSYCHOTERAPEUTICKÁ KONFERENCIA

Obrázok k udalosti: XXXI. ČESKO-SLOVENSKÁ PSYCHOTERAPEUTICKÁ KONFERENCIA
09.11.2017 - Piešťany
Slovenská psychoterapeutická spoločnosť
Česká psychoterapeutická spoločnosť ČLS JEP

Vás milí členovia SPS pozývajú na

XXXI. ČESKO-SLOVENSKÚ PSYCHOTERAPEUTICKÚ KONFERENCIU 


ktorá sa uskutoční dňa: 9-12. novembra 2017
miesto konania: PIEŠŤANY

HLAVNÁ TÉMA KONFERENCIE: 

RôZNE SMERY- SPOLOČNÝ CIEĽ

Viac informácii a možnosť registrovať sa nájdete na:
http://www.kongres-kami.sk/psychoterapia/Tešíme sa na Vašu účasť!


Prílohy

  PDF (325 kB)