Vzťah ako účinný faktor psychoterapie. Pohľad existenciálnej analýzy na vzťah klienta a terapeuta.

Obrázok k udalosti: Vzťah ako účinný faktor psychoterapie. Pohľad existenciálnej analýzy na vzťah klienta a terapeuta.
25.11.2017 - Bratislava
SLEA Slovensko- Spoločnosť pre logoterapiu a existenciálnu analýzu

Vás pozýva na workshop

Vzťah ako účinný faktor psychoterapie.
Pohľad existenciálnej analýzy na vzťah klienta a terapeuta.
Ktorý sa uskutoční dňa: 25.11. 2017 v Bratislave

Workshop povedú:
PhDr. Petra Klastová Pappová, PhD. (klinická psychologička a psychoterapeutka) a
Mgr. Zuzana Hitková (liečebná pedagogička a psychoterapeutka).

Vzťah medzi klientom a terapeutom je považovaný za jeden z najdôležitejších faktorov, ktoré ovplyvňujú výsledok psychoterapie. Na osobnosť terapeuta sú kladené viaceré nároky súvisiace s jeho odbornosťou, dodržiavaním hraníc, empatiou a emocionalitou. V rámci workshopu sa pozrieme na to, ako tieto kvality môžu terapeuti rozvíjať, a kde sa v tomto procese rozvoja stretávajú s ťažkosťami.

Samostatná pozornosť bude venovaná úskaliam vzťahu medzi terapeutom a klientom.
Workshop je určený záujemcom o psychoterapiu a ľuďom pracujúcim v pomáhajúcich
profesiách – lekárom, psychológom, liečebným i špeciálnym pedagógom, sociálnym
pracovníkom a iným odborníkom, ako aj študentom týchto odborov. Počas workshopu
budeme striedať teoretické vstupy so zážitkom na sebe.
 
Miesto konania:
Astrová 2/A, Bratislava - Ružinov

Trvanie workshopu:
25. 11. 2017 od 09:00 – 17:30
(Organizátor zabezpečí nápoje a malé občerstvenie.)
 
Max. počet účastníkov workshopu je 18.
 
Prihlásiť sa môžete e-mailom na adrese: prihlaska@slea.sk
Do prihlášky uveďte svoju profesiu. Po odoslaní prihlášky počkajte prosím na potvrdenie organizátorom, či je ešte voľné miesto a až potom uhraďte účastnícky poplatok. Vaša prihláška bude zaregistrovaná po uhradení poplatku.
 
Účastnícky poplatok za workshop:
• zaplatený do 20.11.2017: 60 €
(členovia SLEA Slovensko, členovia
Slovenskej psychoterapeutickej
spoločnosti, rodičia na MD, študenti
dennej formy štúdia 55 €)
 
• zaplatený po 20.11.2017: 70 €

Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť prevodom na účet SLEA Slovensko (4018021406/7500). Ako variabilný symbol prosím uveďte 062017, do poznámky napíšte meno účastníka workshopu.
 
V prípade nemožnosti zúčastniť sa workshopu môžete namiesto seba poslať náhradníka. Uhradené účastnícke poplatky sa z organizačných dôvodov nevracajú.

Psychológovia dostanú potvrdenie o pridelení 8 kreditov za vzdelávanie od Slovenskej komory psychológov.
 
 
Viac informácií na www.slea.sk

Prílohy

  PDF (302 kB)