Výbor SPS

Výbor Slovenskej psychoterapeutickej spoločnosti
na funkčné obdobie 2017 – 2021

PhDr. Zita Michlerová
predseda SPS
Ambulancia klinickej psychológie, Starohájska 2, Trnava
tel.: 033 55 11 963, 033 59 53 134, email: zitam2@centrum.sk


MUDr. Pavel Černák, PhD.
podpredseda SPS
Psychiatrická nemocnica P. Pinela, Malacká cesta č. 63, Pezinok
tel.: 033 6482 101, email: cernak@pnpp.sk


Mgr. Norbert Uhnák
podpredseda SPS
Súkromná psychologická ambulancia, Údernícka 6, Bratislava
email: psychologovi@psychologovi.sk


PhDr. Zlatica Bartíková
člen výboru SPS
Bartíková s.r.o. psychologická ambulancia, K Železnej studienke 28, Bratislava
email: z.bartikova@gmail.com


Mgr. Iveta Benko
člen výboru SPS
Ambulancia klinickej psychológie, Starohájska 2, Trnava
tel.: 033/ 551 19 63,


Mgr. Viera Cviková, PhD.
člen výboru SPS
Katedra psychológie, Filozofická fakulta UK, Gondova 2, Bratislava
email: cvikova@fphil.uniba.sk


PhDr. Nadežda Feketeová
člen výboru SPS
Súkromná psychologická a psychoterapeutická prax pre jednotlivcov, páry a rodiny, , Bratislava
email: nada.feketeova@gmail.com


MUDr. Igor Kundrát
člen výboru SPS
Psychiatrická a psychoterapeutická ambulancia, Šustekova 2, Bratislava
email: kundrat@terapeutik.sk


MUDr. Martin Medvecký
člen výboru SPS
mediSUN poliknika, Tomášikova 8, Košice
tel.: 055 633 94 89,


MUDr. Daniel Ralaus
člen výboru SPS
Denný psychiatrický a psychoterapeutický stacionár, FN Trenčín, Legionárska 28, Trenčín
tel.: 032/6566168, email: dennystacionar@gmail.com


PhDr. Hana Ščibranyová
člen výboru SPS
Súkromná psychologická a psychoterapeutická prax pre jednotlivcov, páry a rodiny, , Bratislava
email: hana.scibranyova@stonline.sk


PhDr. Iveta Šefarová
člen výboru SPS
Pracovisko klinickej psychológie, Starohájska 2, Trnava
tel.: 033/544 32 41,


Mgr. Pavol Zámečník
člen výboru SPS
PrePsychiku s.r.o., Hviezdoslavova 1, Nitra
email: prepsychiku@gmail.com