Výbor SPS

Výbor Slovenskej psychoterapeutickej spoločnosti
na funkčné obdobie 2014 – 2017

PhDr. Zita Michlerová
predseda SPS
Ambulancia klinickej psychológie, Starohájska 2, 917 01 Trnava
tel.: 033 5511 963, 033 5953 134, email: zitam2@centrum.sk


MUDr. Pavel Černák, PhD.
podpredseda SPS
Psychiatrická nemocnica P. Pinela, Malacká cesta 63, 902 18 Pezinok
tel.: 033 6482 101, email: cernak@pnpp.sk


PhDr. Zlatica Bartíková
člen výboru SPS
K Železnej studienke 28, 81104 Bratislava
tel.: 0903 597 100, email: z.bartikova@gmail.com


PhDr. Lýgia Bátovská
člen výboru SPS
Podjavorinskej 11, 811 03 Bratislava
tel.: 0907 984 876, email: lygia.batovska@gmail.com


PhDr. Nadežda Feketeová
člen výboru SPS
Súkromná psychologická a psychoterapeutická prax pre jednotlivcov, páry a rodiny Bratislava
tel.: 0903956533, email: nada.feketeova@gmail.com


Mgr. Katarína Mažárová
člen výboru SPS
Psychiatrická klinika FN, Legionárska 28, 911 71 Trenčín
tel.: 032 6566 195, email: katarina.mazar@gmail.com


PhDr. Zuzana Novosadová
člen výboru SPS
Neurologická klinika FNLP, Tr. SNP 1, Košice
tel.: 055 6403 794, email: novozuza@stonline.sk


MUDr. Daniel Ralaus
člen výboru SPS
Šmidkeho 2628/9, 91108 Trenčín
tel.: 0908701775, email: ralausdano@hotmail.com


PhDr. Hana Ščibranyová
člen výboru SPS
Súkromná psychologická a psychoterapeutická prax pre jednotlivcov, páry a rodiny, Bratislava
tel.: 0905 787 217, email: hana.scibranyova@stonline.sk


PhDr. Iveta Šefarová
člen výboru SPS
Starohájska 2, 917 01 Trnava
tel.: 033 5443 241, 0902 053 390, email: iveta.sefarova@gmail.com


PhDr. Miloš Šlepecký, PhD.
člen výboru SPS
Garbiarska 3948, 031 01 Liptovský Mikuláš
tel.: 044 5514 844, email: psychagogia@psychagogia.sk


MUDr. Jana Vránová
člen výboru SPS
NZZ Spirare, spol, s r.o., psychiatrická a psychoterapeutická ambulancia a psychiatrický stacionár, Americké námestie 3, 811 08 Bratislava
tel.: 02 5263 6308, 0903 455 772, 0911 889 721, fax: 02 5263 6309, email: spirare@stonline.sk


Mgr. Hana Celušáková
revízna komisia SPS
Centrum pre rodinu Kvapka, Polianky 5, 841 01 Bratislava
tel.: 0903 797 758, email: hana.celusak@gmail.com


PaedDr. et Mgr. Klaudia Šanková
revízna komisia SPS
Hodžova 20, 911 01 Trenčín
tel.: 0903 266 858, 032 7437 713, email: ksankova@hotmail.com


Mgr. Norbert Uhnák
revízna komisia SPS
Údernícka 6, 851 01 Bratislava
tel.: +421 908 142 018, email: psychologovi@psychologovi.sk