Valné zhromaždenie členov Slovenskej psychoterapeutickej spoločnosti

Obrázok k udalosti: Valné zhromaždenie členov Slovenskej psychoterapeutickej spoločnosti
13.10.2016 - Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela v Pezinku

Pozývame Vás na VALNÉ ZHROMAŽDENIE ČLENOV SLOVENSKEJ PSYCHOTERAPEUTICKEJ SPOLOČNOSTI, ktoré sa uskutoční dňa 13.10.2016 o 10:00 hod. v malej zasadačke budovy riaditeľstva Psychiatrickej nemocnice Philippa Pinela v Pezinku. 


Program: 
1. správa o činnosti SPS
2. správa o hospodárení SPS
3. schválenie volebného poriadku SPS - pozri v prílohe
4. schválenie zmeny sídla spoločnosti
5. rôzne
6. diskusia

Členovia SPS, ktorí neobdržali pozvánku na Valné zhromaždenie SPS emailovou formou, prosím kontaktujte sekretariát SPS na : sekretariat@psychoterapia-sk.sk

PhDr. Zita Michlerová
predsedníčka SPS

Prílohy

  PDF (376 kB)