TEORETICKÉ BLOKY

07.02.2017
(prednášky spoločné pre účastníkov psychoterapeutického  vzdelávania všetkých výcvikových inštitútov)

1.       BLOK  3. - 4. marca 2017 (19 hodín)

Dátum  a čas        Prednášateľ- Téma

3. marca 2017 (piatok)
13.00 – 14.30         prof. PhDr. Anton Heretik, PhD.- Psychoterapia–novodobá história
14.30 – 14.45         prestávka
14.45 – 16.15         prof. PhDr. Anton Heretik, PhD.
16.15 – 16.30         prestávka
16.30 – 17.15         prof. PhDr. Anton Heretik, PhD.

4. marca 2017 (sobota)
8.00 – 9.30             PhDr. Igor Obuch- Vývinová psychológia
9.30 – 9.45             prestávka
9.45 – 11.15           PhDr. Igor Obuch
11.15 – 11.30         prestávka
11.30 – 13.00         PhDr. Igor Obuch
13.00 – 14.00       obedňajšia  prestávka
14.00 – 15.30         prof. MUDr. Jozef Hašto, PhD.- Rané vývinové štádia
15.30 – 15.45         prestávka
15.45 – 17.15         prof. MUDr. Jozef Hašto, PhD.
17.30 – 17.30         prestávka
17.30 – 19.00         prof. MUDr. Jozef Hašto, PhD.- Osobnosť – biografická anamnéza

19.00                     zápis do logbookov prof. J. Hašto
 
 
 
2.       BLOK 26. – 27. mája 2017 (15 hodín)
 
Dátum  a čas         Prednášateľ- Téma
26. mája 2017 (piatok)
13.00 – 14.30         doc.PhDr. Eva Uhrová, PhD.- Štruktúry osobnosti
14.30.- 14. 45         prestávka                                                                  
14.45 – 16.15         doc. PhDr. Eva Uhrová, PhD.
16.15 - 16.30          prestávka
16.30 - 18.00          MUDr. Natália Kaščáková- Obranné mechanizmy    
18.00 - 18.15          prestávka                                        
18.15 - 19.45          MUDr. Natália Kaščáková                                   
 
27. mája 2017 (sobota)
9.00 –   10.30         MUDr. Pavel Černák, PhD.- Legislatíva,výcvik,vzdelávanie a supervízia
10.30 –   10.35       prestávka                                           
10.35 –  11.20        MUDr. Pavel Černák, PhD.
11.20 – 12.30       obedňajšia prestávka
12.30 – 14.00         MUDr. Jana Vránová- Psychopatológia
14.00 – 14.15         prestávka                                      
14.15 – 15.45         MUDr. Jana Vránová     
 
15.45                     zápis do logbookov MUDr. J. Vránová
 
 
 
3.       BLOK  13. – 14. októbra 2017 (16 hodín)

Dátum a čas          Prednášateľ- Téma
13. októbra 2017 (piatok)
11.15 – 12.45         Mgr. Hana Vojtová- Anonymní alkoholici iné 12krokové skupiny
12.45 – 13.00         prestávka                                      
13.00 – 14.30         Mgr. Hana Vojtová- Základy psychotraumatológie
14.30 – 14.45         prestávka
14.45 – 16.15         PhDr. Zita Michlerová- Výskum v psychoterapii
16.15 - 16.30          prestávka
16.30 – 18.00         PhDr. Zita Michlerová- Etika. Najčastejšie chyby v psychoterapii
18.00 - 18.05         prestávka
18.05 - 19.35         PhDr. Miroslava Jánošková- Špecifiká individuálnej,párovej,rodinnej pst
                                                        
14. októbra 2017 (sobota)
8.00 – 9.30             PhDr. Hana Ščibranyová- Proces psychoterapie
9.30 – 9.45             prestávka
9.45 – 11.15           PhDr. Hana Ščibranyová
11.15 – 12.15        obedňajšia prestávka
12.15 -  13.45         PhDr. Lýgia Bátovská- Terapeutický vzťah
13.45 – 14.00          prestávka
14.00 -  15.30         PhDr. Lýgia Bátovská     
 
15.30                      zápis do logbookov PhDr. L. Bátovská
 
Prednášky sú len pre pozvaných účastníkov vzdelávania a  môžu ich navštevovať iba  prihlásení a zaradení  do vzdelávania v SIVP (kategória A a B), ktorí majú ukončené prvé dva roky vzdelávania. Prijatí dostávajú  na jednotlivé bloky mailové pozvánky, nie je teda možné prísť na prednášku bez súhlasu SIVP.Podmienkou pre otvorenie teoretického bloku je minimálny počet 20 prihlásených, zároveň upozorňujeme na obmedzenú kapacitu priestoru - maximálny počet je 50 účastníkov.

Prednášky sa konajú v Lige za duševné zdravie, Ševčenkova 21 Bratislava