TEORETICKÉ BLOKY 2020

30.12.2019
Prednášky spoločné pre účastníkov psychoterapeutického  vzdelávania
všetkých výcvikových inštitútov
 
1.       BLOK  6. - 7. marca 2020 (19 hodín)

Dátum  a čas        Prednášateľ - Téma

6. marca 2020        (piatok)
13.00 – 14.30         prof. PhDr. Anton Heretik, PhD. – Psychoterapia – novodobá história
14.30 – 14.45         prestávka
14.45 – 16.15         prof. PhDr. Anton Heretik, PhD.
16.15 – 16.30         prestávka
16.30 – 18:00         prof. PhDr. Anton Heretik, PhD.
18:00 – 18:15          prestávka
18:15 – 19:00          prof. PhDr. Anton Heretik, PhD.

7. marca 2020    (sobota)
8.00 – 9.30             PhDr. Igor Obuch - Vývinová psychológia
9.30 – 9.45             prestávka
9.45 – 11.15           PhDr. Igor Obuch
11.15 – 11.30         prestávka
11.30 – 13.00         PhDr. Igor Obuch
13.00 – 14.00       obedňajšia  prestávka
14.00 – 15.30         prof. MUDr. Jozef Hašto, PhD. - Rané vývinové štádia
15.30 – 15.45         prestávka
15.45 – 17.15         prof. MUDr. Jozef Hašto, PhD.
17.30 – 17.30         prestávka
17.30 – 19.00         prof. MUDr. Jozef Hašto, PhD.- Osobnosť – biografická anamnéza

19.00                     zápis do logbookov prof. J. Hašto
 
 2.       BLOK 15. – 16. mája 2020 (15 hodín)
 
Dátum  a čas         Prednášateľ - Téma
15. mája 2020       (piatok)
13.00 – 14.30         doc. PhDr. Eva Uhrová, PhD. - Štruktúry osobnosti
14.30.- 14. 45         prestávka                                                                  
14.45 – 16.15         doc. PhDr. Eva Uhrová, PhD.
16.15 - 16.30          prestávka
16.30 - 18.00          MUDr. Natália Kaščáková - Obranné mechanizmy    
18.00 - 18.15          prestávka                                        
18.15 - 19.45          MUDr. Natália Kaščáková                                   
 
16. mája 2020       (sobota)
9.00 –   10.30         MUDr. Pavel Černák, PhD. - Legislatíva, výcvik, vzdelávanie a supervízia
10.30 –   10.35       prestávka                                           
10.35 –  11.20        MUDr. Pavel Černák, PhD.
11.20 – 12.30       obedňajšia prestávka
12.30 – 14.00         MUDr. Jana Vránová- Psychopatológia
14.00 – 14.15         prestávka                                      
14.15 – 15.45         MUDr. Jana Vránová
 
15.45                     zápis do logbookov MUDr. J. Vránová
 3.       BLOK  2. – 3. októbra 2020 (16 hodín) + 2 hod nepovinné

Dátum a čas          Prednášateľ – Téma

2. októbra 2020  (piatok)
11.15 – 12.45         Mgr. Hana Vojtová - Anonymní alkoholici iné 12 krokové skupiny (nepovinné)
12.45 – 13.00         prestávka                                      
13.00 – 14.30         Mgr. Hana Vojtová - Základy psychotraumatológie
14.30 – 14.45         prestávka
14.45 – 16.15         PhDr. Zita Michlerová - Výskum v psychoterapii
16.15 - 16.30          prestávka
16.30 – 18.00         PhDr. Zita Michlerová - Etika. Najčastejšie chyby v psychoterapii
18.00 - 18.05         prestávka
18.05 - 19.35         PhDr. Jaromíra Jánošková - Špecifiká individuálnej, párovej, rodinnej pst
                                                        
3. októbra 2020  (sobota)
8.00 – 9.30             PhDr. Hana Ščibranyová - Proces psychoterapie
9.30 – 9.45             prestávka
9.45 – 11.15           PhDr. Hana Ščibranyová
11.15 – 12.15        obedňajšia prestávka
12.15 -  13.45         PhDr. Lygia Bátovská - Terapeutický vzťah
13.45 – 14.00          prestávka
14.00 -  15.30         PhDr. Lýgia Bátovská – Prenos a protiprenos
 
15.30                      zápis do logbookov PhDr. L. Bátovská
 
Prednášky sú len pre pozvaných účastníkov vzdelávania a  môžu ich navštevovať iba  prihlásení a zaradení  do vzdelávania v SIVP (certifikované vzdelávanie a psychoterapeutické vzdelávanie (necertifikované štúdium)), ktorí majú ukončené prvé dva roky vzdelávania. Prijatí dostávajú  na jednotlivé bloky mailové pozvánky, nie je teda možné prísť na prednášku bez súhlasu SIVP. Podmienkou pre otvorenie teoretického bloku je minimálny počet 20 prihlásených, zároveň upozorňujeme na obmedzenú kapacitu priestoru - maximálny počet je 50 účastníkov.
 
Miesto konania: Garni*G HOTEL Bratislava, Košická 52, Bratislava