TEORETICKÉ BLOKY 2019

11.12.2018

Prednášky spoločné pre účastníkov psychoterapeutického vzdelávania všetkých výcvikových inštitútov


1. BLOK 8. - 9. marca 2019 (19 hodín)
Dátum a čas       Prednášateľ - Téma
8. marca 2019 (piatok)

13.00 – 14.30 prof. PhDr. Anton Heretik, PhD. – Psychoterapia – novodobá história
14.30 – 14.45 prestávka
14.45 – 16.15 prof. PhDr. Anton Heretik, PhD.
16.15 – 16.30 prestávka
16.30 – 18:00 prof. PhDr. Anton Heretik, PhD.
18:00 – 18:15 prestávka
18:15 – 19:00 prof. PhDr. Anton Heretik, PhD.

9. marca 2019 (sobota)
8.00 – 9.30 PhDr. Igor Obuch - Vývinová psychológia
9.30 – 9.45 prestávka
9.45 – 11.15 PhDr. Igor Obuch
11.15 – 11.30 prestávka
11.30 – 13.00 PhDr. Igor Obuch
13.00 – 14.00 obedňajšia prestávka
14.00 – 15.30 prof. MUDr. Jozef Hašto, PhD. - Rané vývinové štádia
15.30 – 15.45 prestávka
15.45 – 17.15 prof. MUDr. Jozef Hašto, PhD.
17.30 – 17.30 prestávka
17.30 – 19.00 prof. MUDr. Jozef Hašto, PhD.- Osobnosť – biografická anamnéza

19.00 zápis do logbookov prof. J. Hašto

2. BLOK 10. – 11. mája 2019 (15 hodín)
Dátum a čas     Prednášateľ - Téma
10. mája 2019 (piatok)

13.00 – 14.30 doc. PhDr. Eva Uhrová, PhD. - Štruktúry osobnosti
14.30.- 14. 45 prestávka
14.45 – 16.15 doc. PhDr. Eva Uhrová, PhD.
16.15 - 16.30 prestávka
16.30 - 18.00 MUDr. Natália Kaščáková - Obranné mechanizmy
18.00 - 18.15 prestávka
18.15 - 19.45 MUDr. Natália Kaščáková

11. mája 2019 (sobota)
9.00 – 10.30 MUDr. Pavel Černák, PhD. - Legislatíva,výcvik,vzdelávanie a supervízia
10.30 – 10.35 prestávka
10.35 – 11.20 MUDr. Pavel Černák, PhD.
11.20 – 12.30 obedňajšia prestávka
12.30 – 14.00 MUDr. Jana Vránová- Psychopatológia
14.00 – 14.15 prestávka
14.15 – 15.45 MUDr. Jana Vránová

15.45 zápis do logbookov MUDr. J. Vránová

3. BLOK 18. – 19. októbra 2019 (16 hodín) + 2 hod nepovinné
Dátum a čas       Prednášateľ – Téma
18. októbra 2019 (piatok)

11.15 – 12.45 Mgr. Hana Vojtová - Anonymní alkoholici iné 12 krokové skupiny (nepovinné)
12.45 – 13.00 prestávka
13.00 – 14.30 Mgr. Hana Vojtová - Základy psychotraumatológie
14.30 – 14.45 prestávka
14.45 – 16.15 PhDr. Zita Michlerová - Výskum v psychoterapii
16.15 - 16.30 prestávka
16.30 – 18.00 PhDr. Zita Michlerová - Etika. Najčastejšie chyby v psychoterapii
18.00 - 18.05 prestávka
18.05 - 19.35 PhDr. Jaromíra Jánošková - Špecifiká individuálnej, párovej, rodinnej pst

19. októbra 2019 (sobota)
8.00 – 9.30 PhDr. Hana Ščibranyová - Proces psychoterapie
9.30 – 9.45 prestávka
9.45 – 11.15 PhDr. Hana Ščibranyová
11.15 – 12.15 obedňajšia prestávka
12.15 - 13.45 PhDr. Lýgia Bátovská - Terapeutický vzťah
13.45 – 14.00 prestávka
14.00 - 15.30 PhDr. Lýgia Bátovská – Prenos a protiprenos

15.30 zápis do logbookov PhDr. L. Bátovská

Prednášky sú len pre pozvaných účastníkov vzdelávania a môžu ich navštevovať iba prihlásení a zaradení do vzdelávania v SIVP (certifikované vzdelávanie a psychoterapeutické vzdelávanie (necertifikované štúdium)), ktorí majú ukončené prvé dva roky vzdelávania. Prijatí dostávajú na jednotlivé bloky mailové pozvánky, nie je teda možné prísť na prednášku bez súhlasu SIVP.Podmienkou pre otvorenie teoretického bloku je minimálny počet 20 prihlásených, zároveň upozorňujeme na obmedzenú kapacitu priestoru - maximálny počet je 50 účastníkov.

Miesto konania: Univerzitný technologický inkubátor STU, Pionierska 15, 831 02 Bratislava.