Strach – dobrý sluha, ale zlý pán.

Obrázok k udalosti: Strach – dobrý sluha, ale zlý pán.
05.10.2019 - Bratislava
Slea Slovensko Vás pozýva na workshop
 
Strach – dobrý sluha, ale zlý pán.
Pohľad existenciálnej analýzy na dynamiku strachu a úzkosti.
 
5.10. 2019 v Bratislave
 
Workshop povedú:
PhDr. Petra Klastová Pappová, PhD.- klinická psychologička a psychoterapeutka a
Mgr. Zuzana Hitková- liečebná pedagogička a psychoterapeutka
 
Strach a úzkosť majú v živote svoj význam. Nadmerný strach a úzkosť ale nakoniec život obmedzujú, a bránia dialógu človeka so svetom. V rámci workshopu si priblížime pohľad existenciálnej analýzy na dynamiku úzkosti a strachu. Pozrieme sa na príčiny ich vzniku a faktory, ktoré úzkosť zhoršujú. Krátko sa pozrieme aj na jednotlivé klinické obrazy úzkostných porúch. Formou vlastného zážitku budú mať účastníci príležitosť nahliadnuť aj na vlastné strachy. Pozornosť budeme venovať možnostiam práce s úzkosťou a so strachom – tak vo vlastnom živote, ako aj v rámci terapeutickej práce.
 
Workshop bude prevažne sebazážitkový a je určený záujemcom o psychoterapiu a ľuďom pracujúcim v pomáhajúcich profesiách – lekárom, psychológom, liečebným a špeciálnym pedagógom, sociálnym pracovníkom a iným odborníkom, ako aj študentom týchto odborov.
 
Účastnícky poplatok za workshop:
• zaplatený do 27.9.2019: 60 € (členovia
SLEA Slovensko, členovia SKP a SPS, rodičia
na MD, študenti dennej formy štúdia 55 €)
• zaplatený po 27.9.2019: 70 €
 
Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť prevodom na účet SLEA Slovensko (4018021406/7500). Ako variabilný symbol prosím uveďte 052019, do
poznámky napíšte meno účastníka workshopu.
V prípade nemožnosti zúčastniť sa workshopu môžete namiesto seba poslať náhradníka. Uhradené účastnícke poplatky sa z organizačných dôvodov nevracajú.

Zdravotnícki pracovníci dostanú potvrdenie o pridelení 8 kreditov za vzdelávanie od Slovenskej komory psychológov.
 
Miesto konania:
Astrová 2/A, Bratislava - Ružinov
Trvanie workshopu:
5.10. 2019 od 09:00 – 17:30
Organizátor zabezpečí nápoje a malé občerstvenie.
Max. počet účastníkov workshopu je 24.
 
V prípade malého počtu záujemcov povedie workshop z organizačných dôvodov iba jedna lektorka a miesto konania môže byť zmenené na iné v rámci Bratislavy (Bratislava – Staré Mesto).
 
Prihlásiť sa môžete e-mailom na adrese: prihlaska@slea.sk
Do prihlášky uveďte svoju profesiu.
Po odoslaní prihlášky počkajte prosím na potvrdenie organizátorom, či je ešte voľné
miesto a až potom uhraďte účastnícky poplatok.

Vaša prihláška bude zaregistrovaná po uhradení poplatku.
 
Viac informácií na www.slea.sk

Prílohy

  PDF (299 kB)