Strach – dobrý sluha, ale zlý pán. Pohľad existenciálnej analýzy na dynamiku strachu a úzkosti.

Obrázok k udalosti: Strach – dobrý sluha, ale zlý pán. Pohľad existenciálnej analýzy na dynamiku strachu a úzkosti.
30.09.2017 - Bratislava

SLEA Slovensko- Spoločnosť pre logoterapiu a existenciálnu analýzu

 

Vás pozýva na workshop


Strach – dobrý sluha, ale zlý pán.

Pohľad existenciálnej analýzy na dynamiku strachu a úzkosti.
 

Ktorý sa uskutoční dňa 30.9. 2017 v Bratislave

Workshop povedú: PhDr. Petra Klastová Pappová, PhD. (klinická psychologička a psychoterapeutka) a Mgr. Zuzana Hitková (liečebná pedagogička a psychoterapeutka).
 
Strach a úzkosť majú v živote svoj význam. Nadmerný strach a úzkosť ale nakoniec život obmedzujú, a bránia dialógu človeka so svetom. V rámci workshopu si priblížime pohľad existenciálnej analýzy na dynamiku úzkosti a strachu. Pozrieme sa na príčiny ich vzniku a faktory, ktoré úzkosť zhoršujú. Krátko sa pozrieme aj na jednotlivé klinické obrazy úzkostných porúch. Formou vlastného zážitku budú mať účastníci príležitosť nahliadnuť aj na vlastné strachy. Pozornosť budeme venovať možnostiam práce s úzkosťou a so strachom – tak vo vlastnom živote, ako aj v rámci terapeutickej práce.
 
Workshop bude prevažne sebazážitkový a je určený záujemcom o psychoterapiu a ľuďom pracujúcim v pomáhajúcich profesiách – lekárom, psychológom, liečebným a špeciálnym pedagógom, sociálnym pracovníkom a iným odborníkom, ako aj študentom týchto odborov.

Miesto konania:
Astrová 2/A, Bratislava - Ružinov
 
Trvanie workshopu:
30. 9. 2017 od 09:00 – 17:30
(Organizátor zabezpečí nápoje a malé občerstvenie.)
 
Max. počet účastníkov workshopu je 18.
 
Prihlásiť sa môžete e-mailom na adrese: prihlaska@slea.sk
Do prihlášky uveďte svoju profesiu. Po odoslaní prihlášky počkajte prosím na potvrdenie organizátorom, či je ešte voľné miesto a až potom uhraďte účastnícky poplatok. Vaša prihláška bude zaregistrovaná po uhradení poplatku.
Účastnícky poplatok za workshop:
• zaplatený do 25.9.2017: 60 € (členovia
SLEA Slovensko, členovia Slovenskej
psychoterapeutickej spoločnosti, rodičia
na MD, študenti dennej formy štúdia 55 €)
• zaplatený po 25.9.2017: 70 €
 
Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť
prevodom na účet SLEA Slovensko (4018021406/7500). Ako variabilný symbol prosím uveďte 052017, do poznámky napíšte meno účastníka workshopu.
V prípade nemožnosti zúčastniť sa workshopu môžete namiesto seba poslať náhradníka. Uhradené účastnícke poplatky sa z organizačných dôvodov nevracajú.

Psychológovia dostanú potvrdenie o pridelení 8 kreditov za vzdelávanie od Slovenskej komory psychológov.
 
Viac informácií na www.slea.sk

Prílohy

  PDF (303 kB)