Doc. PhDr. Judita Stempelová PhD.Vzdelanie


Vzdelanie :Psychológ, Certifikovaný psychoterapeut SPS
Profesia/prax:logoterapia, dospelí

Pracovisko


Nám. 1.mája č.1, Bratislava, Slovensko
Pracovisko:Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety
Ulica:Nám. 1.mája č.1
Mesto:Bratislava
PSČ:811 01
Okres:Bratislava I
Kraj:Bratislavský
Telefón:
Mobil:0902 311 316
E-mail:stempju@gmail.com
Www: