Som tým, kým som. Môžem, chcem a smiem byť práve takým/takou?

Obrázok k udalosti: Som tým, kým som. Môžem, chcem a smiem byť práve takým/takou?
13.01.2017 - Bratislava
Spoločnosť pre logoterapiu a existenciálnu analýzy SLEA Slovensko, Vás pozýva na workshop s názvom:

Som tým, kým som. Môžem, chcem a smiem byť práve takým/takou? Existenciálne- analytický pohľad na vzťah človeka k sebe samému


Workshop povedú PhDr. Petra Klastová Pappová, PhD. (klinická psychologička a psychoterapeutka)  a Mgr. Zuznana Hitková (liečebná pedagogička a psychoteraputka) 

Workshop sa uskutoční :13-14.1.2017 
Miesto konania: Astrová 2/A, Bratislava- Ružinov

Vzťah k sebe samému je základom, na ktorom budujeme ostatné medziľudské vzťahy, a jeho kvalita do veľkej miery ovplyvňuje aj naše vnímanie sveta. To, ako sami seba prežívame, ako sa k sebe správame, ako so sebou zaobchádzame, akým tónom so sebou hovoríme, a čo sami od seba očakávame – to všetko určuje kvalitu nášho vzťahu k sebe samým. Byť sám so sebou v bezpečí, tešiť sa zo svojho života, rozvíjať a oceňovať vlastnú individualitu – to sú existenciálne témy, ktoré sa dotýkajú každého z nás. Workshop zážitkovou formou priblíži pohľad existenciálnej analýzy na
vzťah človeka k sebe samému a poskytne aj niektoré praktické návody do terapeutickej práce s klientmi, ktorí majú oslabený vzťah k vlastnej osobe.

Trvanie workshopu:
13. 1. 2017 od 11:00 – 19:00
14. 1. 2017 od 09:00 – 13:00
(Organizátor zabezpečí nápoje a malé
občerstvenie.)
 
Max. počet účastníkov workshopu je 24.
Prihlásiť sa môžete e-mailom na adrese: prihlaska@slea.sk
Do prihlášky prosím uveďte svoju profesiu.
Po odoslaní prihlášky počkajte prosím na potvrdenie organizátorom, či je ešte voľné miesto a až potom uhraďte účastnícky poplatok. Vaša prihláška bude zaregistrovaná po uhradení poplatku.

Účastnícky poplatok za workshop:
• zaplatený do 16. 12. 2016: 85 € (členovia SLEA Slovensko, členovia SPS, ženy na MD, študenti dennej formy štúdia 75 €)
• zaplatený po 16. 12. 2016: 105 € (členovia SLEA Slovensko, členovia SPS, ženy na MD, študenti dennej formy štúdia 95 €)
Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť prevodom na účet SLEA Slovensko (4018021406/7500) najneskôr do 5. 1. 2017. Ako variabilný symbol prosím uveďte
01-2017, do poznámky napíšte svoje meno (meno účastníka workshopu).
V prípade nemožnosti zúčastniť sa workshopu môžete namiesto seba poslať náhradníka. Uhradené účastnícke poplatky sa z organizačných dôvodov nevracajú.
Psychológovia dostanú potvrdenie o pridelení kreditov (12) za vzdelávanie od Slovenskej komory psychológov.
Viac informácií na www.slea.sk

VYUŽITE ZĽAVU ČLENA SPS NA TÚTO AKCIU!
 

 

Prílohy

  PDF (163 kB)