SIVP – ZMENA!

20.02.2017
Slovenský  inštitút pre vzdelávanie v psychoterapii oznamuje, že od 1. marca 2017 dochádza k zmene vo funkcii tajomníčky.

Novou tajomníčkou je Mgr. Katarína Maťová.
Telefonický kontakt: 0948 949 607
Kontakt pre korešpondenciu: P. O. BOX 12,   830 02 BRATISLAVA 32

Mailový kontakt zostáva nezmenený, rovnako číslo účtu.
Dňom uverejnenia tohto oznamu sú nové kontakty už k dispozícii.
 
V Bratislave dňa 20.2.2017                                            MUDr. Pavel Černák, PhD.
                                                                                                  predseda SIVP