Revízna komisia

Revízna komisia Slovenskej psychoterapeutickej spoločnosti na funkčné obdobie 2017 – 2021

PhDr. Lýgia Bátovská
revízna komisia
email: lygia.batovska@gmail.com


Mgr. Katarína Maťová
revízna komisia
email: katarina.matova@gmail.com


Mgr. Klaudia Trojanová
revízna komisia
Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela, , Pezinok
email: klaudiatrojanova@gmail.com