Oznam o otvorení výcviku v katatýmne imaginatívnej psychoterapii

Obrázok k udalosti: Oznam o otvorení výcviku v katatýmne imaginatívnej psychoterapii
23.09.2016 - Bratislava
Vážené kolegyne a kolegovia.
 
Na základe vášho predbežného záujmu si vám dovoľujeme oznámiť, že od septembra 2016/ 23.-25.9/ začíname výcvik v katatýmne imaginatívnej psychoterapii, ktorý je garantovaný v zmysle zákona ako vzdelávanie v certifikovanej pracovnej činnosti psychoterapia, pod vedením PhDr. Jánoškovej .
Zabezpečujeme v ňom sebaskúsenosť v seminároch, individiálnu cvičnú terapiu a teoretické vzdelávanie spolu so  Slovenskou psychoterapeutickou spoločnosťou a Slovenským inštitútom pre vzdelávanie v psychoterapii.
Úvodný seminár, ako je vyššie uvedené sa bude konať  23.9. 2016 so začiatkom o 15:00, ukončenie bude 25.9.2016 okolo obeda.
Miesto konania bude Bratislava - Michalská 2 - ambulancia Dr. Jánoškovej.
Suma za seminár je 100,-€
Záväzne sa môžete prihlásiť na mail: janoskova.j@gmail.com, tel. kontakt 0905253829.
Akceptovaných bude prvých 12 prihlásených.
Bližšie informácie o vzdelávaní v terapii KIP môžete získať na našej stránke www.sskip.eu.
Pozvánku s presnými informáciami zašleme prihláseným. 

S pozdravom. Jánošková
 
Neštátna ambulancia klinickej psychológie a psychoterapie, Michalská 2, Bratislava, janoskova.j@gmail.comwww.terapiabratislava.sk.

Phdr. Jánošková Jaromíra
Neštatna ambulancia klinickej psychológie a psychoterapie.
Michalská 2, 811 10 Bratislava.
Tel. 0905 253 829
janoskova.j@gmail.com