O nás

Slovenská psychoterapeutická spoločnosť je občianske združenie, je dobrovoľnou, nezárobkovou, odbornou, samofinancovanou a preto hospodársky aktívnou organizáciou, samostatným právnym subjektom, ktorý združuje záujemcov o jej ciele, vznikla 2.10.1990. SPS zastrešuje výcviky v psychoterapii, ktoré sa od 15.2.1999 riadia prijatými kritériami Európskej asociácie pre psychoterapiu. SPS vedie Zoznam psychoterapeutov SR. Ďalším cieľom SPS je rozvíjanie rôznych foriem psychoterapie poriadaním vedeckopracovných schôdzí, teoretických a praktických seminárov, kongresov a školiacich akcií pre svojich členov a tým prispievať k ďalšiemu vzdelávaniu v psychoterapii. Roky bola jediným realizátorom uceleného komplexného vzdelávania v psychoterapii v SR. SPS je členom Európskej psychoterapeutickej asociácie (EAP) od r. 1994. SPS sa v r. 1999 zaviazala dodržiavať normy vzdelávania v psychoterapii v súlade s normami Európskej psychoterapeutickej asociácie z hľadiska kvality náplne a štruktúry výcvikov v psychoterapii zastrešených SPS. V roku 1994 sa Slovenská psychoterapeutická spoločnosť prihlásila k Etickým zásadám EAP, tieto zásady sú plne v súlade s etickými zásadami v zdravotníctve.