Na tému orientovaná interakcia (T.O.I.)-kurz s fokusom na emócie

Obrázok k udalosti: Na tému orientovaná interakcia (T.O.I.)-kurz s fokusom na emócie
24.11.2017 - Bratislava
Pro mente sana,Bratislava
Slovenská psychoterapeutická spoločnosť
Institut sociálního zdraví,Univerzita Palackého v Olomouci
 
 

Na tému orientovaná interakcia (T.O.I.)-kurz s fokusom na emócie

 
 
Kurz zahŕňajúci teóriu, metodiku a skúsenosť na sebe v skupine – 10 hodín (1 učebná hodina = 45 min).

T.O.I. je psychoterapeutická a psychoedukačná metóda.Vypracovala ju Ruth Cohn,švajčiarska psychoanalytička, integrovaním poznatkov a prístupov z humanistických smerov (Rogersovej na osobu orientovanej školy a gestaltterapie).
 
Témy  s hlavným zameraním na emočný život, na poznávanie,zvládanie a spracúvanie emócií; aktiváciu pozitívnych zážitkových zdrojov,podnety k integrovaniu biograficky významných emočných zážitkov.
 
Určené: psychiatrom a lekárom iných odborov, psychológom, absolventom magisterského štúdia sociálnej práce, ošetrovateľstva, pedagogiky.
Kurz je otvorený aj pre záujemcov z iných profesií - použitie pre vlastnú potrebu.

Vedenie: Prof. MUDr. Jozef Hašto, PhD., mobil: 0908 764 549
Organizačné otázky: Mgr. Zuzana Okálová, e-mail: j.hasto.tn@gmail.com alebo mobil:0948 094674
Miesto: Bratislava, Heydukova 27, zvonček Pro mente sana,potom je toprízemie
Čas:  24.-25 NOV.2017, začiatok v piatok o 16:00 hod., registrácia od 15:30 hod., ukončenie v sobotu o 13:00 hod. (skupinová práca v piatok 16:00 – 20:00hod, sobota 8:00 -13:00 hod.).

Prihlášky posielajte na adresu: j.hasto.tn@gmail.com. Uveďte prosím svoje ukončené vzdelanie, svoju e-mailovú, tiež  poštovú adresu, dátum narodenia  (kvôli zasielaniu potvrdení absolventom) a telefón.

Platba: 67 € ; členovia SPS majú zľavu na 63,5 €, bankovým prevodom na č.ú.:SK5111000000002620787296 – uveďte svoje meno a symbol TOI. E-mailom informujte o realizovaní platby a sumy.

 Kapacita skupiny je limitovaná. Akceptáciu účasti potvrdíme podľa poradia prihlásených a definitívne po obdržaní platby.Ak od prihláseného/prihlásenej nedostaneme oznam o zaplatení,tak desať dní pred začiatkom pozývame náhradníkov.
Účastníci kurzu dostanú  text o teórii a metodike T.O.I.

Prosím prineste si prezuvky.
Ubytovanie: v Bratislave podľa vlastných možností.
Absolventi  kurzu obdržia poštou potvrdenie o absolvovaní školenia.
 
Odporúčaná literatúra:
excerpty a konspekty zo zahraničnej literatúry dostanú akceptovaní účastníci emailom.
 
Jozef Hašto