PaedDr. Anna LukáčováVzdelanie


Vzdelanie :Certifikovaný psychoterapeut SPS, Liečebný pedagóg
Profesia/prax:psychodynamická psychoterapia

Pracovisko


Cesta k nemocnici 1, Banská Bystrica, Slovensko
Pracovisko:Denný stacionár Lúč, Psychiatrické odd. FNsP F.D. Roosevelta
Ulica:Cesta k nemocnici 1
Mesto:Banská Bystrica
PSČ:974 01
Okres:Banská Bystrica
Kraj:Banskobystrický
Telefón:
Mobil:
E-mail:
Www: