Kto som? Keď chýba autentická odpoveď. Pohľad existenciálnej analýzy na narcistickú a histriónsku dynamiku osobnosti.

Obrázok k udalosti: Kto som? Keď chýba autentická odpoveď. Pohľad existenciálnej analýzy na narcistickú a histriónsku dynamiku osobnosti.
10.02.2018 - Bratislava
SLEA Slovensko- Spoločnosť pre logoterapiu a existenciálnu analýzu

Vás pozýva na workshop

Kto som? Keď chýba autentická odpoveď.

Pohľad existenciálnej analýzy na narcistickú a histriónsku dynamiku osobnosti.


Ktorý sa uskutoční 10.2. 2018 v Bratislave

Workshop povedú:
PhDr. Petra Klastová Pappová, PhD. (klinická psychologička a psychoterapeutka) a Mgr. Zuzana Hitková
(liečebná pedagogička a psychoterapeutka).
 
V rámci workshopu si priblížime obraz narcistickej a histriónskej osobnostnej dynamiky (príp. poruchy osobnosti) a pozrieme sa na príčiny ich vzniku. Pozornosť budeme venovať spoločným znakom oboch dynamík, aj ich vzájomným rozdielom z pohľadu existenciálnej analýzy. Budeme sa zaoberať aj konkrétnymi možnosťami terapie všeobecne a existenciálne-analytickej psychoterapie konkrétne.
 
Workshop bude prevažne sebazážitkový a je určený záujemcom o psychoterapiu a ľuďom pracujúcim v pomáhajúcich profesiách – lekárom, psychológom, liečebným či špeciálnym pedagógom, sociálnym pracovníkom a iným odborníkom, ako aj študentom týchto odborov.
 
Účastnícky poplatok za workshop:
• zaplatený do 5.2.2018: 60 € (členovia SLEA Slovensko, členovia Slovenskej psychoterapeutickej spoločnosti, rodičia na MD, študenti dennej formy štúdia 55 €)
• zaplatený po 5.2.2018: 70 €

Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť prevodom na účet SLEA Slovensko (4018021406/7500). Ako variabilný symbol prosím uveďte 012018, do poznámky napíšte meno účastníka workshopu.
V prípade nemožnosti zúčastniť sa workshopu môžete namiesto seba poslať náhradníka.
Uhradené účastnícke poplatky sa z organizačných dôvodov nevracajú.

Psychológovia dostanú potvrdenie o pridelení 8 kreditov za vzdelávanie od Slovenskej komory psychológov.
 
Miesto konania:
Astrová 2/A, Bratislava - Ružinov
Trvanie workshopu:
10. 2. 2018 od 09:00 – 17:30
(Organizátor zabezpečí nápoje a malé občerstvenie.)
Max. počet účastníkov workshopu je 20.
Prihlásiť sa môžete e-mailom na adrese: prihlaska@slea.sk
Do prihlášky uveďte svoju profesiu.
Po odoslaní prihlášky počkajte prosím na potvrdenie organizátorom, či je ešte voľné miesto a až potom uhraďte účastnícky poplatok.
Vaša prihláška bude zaregistrovaná po uhradení poplatku.

Viac informácií na www.slea.sk

Prílohy

  PDF (277 kB)