KontaktAdresa:  dočasná korešpondenčná adresa až do odvolania: 

PhDr. Zita Michlerová
Starohájska 2
917 01 Trnava
Telefón: Mgr. Iveta Benko - tajomníčka SPS
+421 948 775 767
E-mail: sekretariat@psychoterapia-sk.sk
Bankové spojenie v tvare IBAN: SK1609000000005081957658


Kontakt na Slovenský inštitút pre vzdelávanie v psychoterapii (SIVP) je uvedený v sekcii Vzdelávanie SIVP.