Keď sa nadšenie zmení na záťaž.

Obrázok k udalosti: Keď sa nadšenie zmení na záťaž.
16.11.2019 - Bratislava
Slea Slovensko Vás pozýva na workshop
 
Keď sa nadšenie zmení na záťaž.
Pohľad existenciálnej analýzy na syndróm vyhorenia.
 
16.11. 2019 v Bratislave
 
Workshop povedú:
PhDr. Petra Klastová Pappová, PhD. klinická psychologička a psychoterapeutka a
Mgr. Zuzana Hitková liečebná pedagogička a psychoterapeutka.
 
V rámci workshopu sa pozrieme na príčiny vzniku syndrómu vyhorenia, jeho priebeh
a následky. Pozornosť budeme venovať tiež spoločným znakom syndrómu vyhorenia
a depresie a ich odlíšeniu. Budeme sa zaoberať aj možnosťami prevencie jeho vzniku a
konkrétnymi terapeutickými intervenciami pri už rozvinutom syndróme vyhorenia.
Možnosti psychoterapie priblížime špecificky aj z pohľadu existenciálnej analýzy.
Workshop bude čiastočne zážitkový a je určený záujemcom o psychoterapiu a ľuďom
pracujúcim v pomáhajúcich profesiách – lekárom, psychológom, liečebným či špeciálnym
pedagógom, sociálnym pracovníkom a iným odborníkom, ako aj študentom týchto odborov.
 
Účastnícky poplatok za workshop:
• zaplatený do 8.11.2019: 60 € (členovia
SLEA Slovensko, členovia SPS a SKP,
rodičia na MD, študenti dennej formy
štúdia 55 €)
• zaplatený po 9.11.2019: 70 €
Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť prevodom na účet SLEA Slovensko (4018021406/7500). Ako variabilný symbol prosím uveďte 062019, do poznámky napíšte meno účastníka workshopu.
V prípade nemožnosti zúčastniť sa workshopu môžete namiesto seba poslať náhradníka. Uhradené účastnícke poplatky sa z organizačných dôvodov nevracajú.
 
Zdravotnícki pracovníci dostanú potvrdenie o pridelení 8 kreditov za vzdelávanie od Slovenskej komory psychológov.
 
Miesto konania:
Astrová 2/A, Bratislava - Ružinov
Trvanie workshopu:
16. 11. 2019 od 09:00 – 17:30
Organizátor zabezpečí nápoje a malé občerstvenie.
Max. počet účastníkov workshopu je 24.
 
V prípade malého počtu záujemcov povedie workshop z organizačných dôvodov iba jedna z lektoriek a miesto konania môže byť zmenené na iné v rámci Bratislavy (Bratislava – Staré Mesto).
 
Prihlásiť sa môžete e-mailom na adrese: prihlaska@slea.sk
Do prihlášky uveďte svoju profesiu.
Po odoslaní prihlášky počkajte prosím na potvrdenie organizátorom, či je ešte voľné miesto a až potom uhraďte účastnícky poplatok.
Vaša prihláška bude zaregistrovaná po uhradení poplatku.
 
Viac informácií na www.slea.sk

Prílohy

  PDF (296 kB)