Keď sa nadšenie zmení na záťaž. Práca so syndrómom vyhorenia v existenciálnej analýze.

Obrázok k udalosti: Keď sa nadšenie zmení na záťaž. Práca so syndrómom vyhorenia v existenciálnej analýze.
25.03.2017 - Bratislava
SLEA SLOVENSKO- Spoločnosť pre logoterapiu a existenciálnu analýzu

Vás pozýva workshop:

Keď sa nadšenie zmení na záťaž.

Práca so syndrómom vyhorenia v existenciálnej analýze.

Ktorý sa bude konať 25.3. 2017 v Bratislave
 
Workshop povedú:
PhDr. Petra Klastová Pappová, PhD. (klinická psychologička a psychoterapeutka) a
Mgr. Zuzana Hitková (liečebná pedagogička a psychoterapeutka). 
 
V rámci workshopu sa pozrieme na príčiny vzniku syndrómu vyhorenia, jeho priebeh
a následky. Pozornosť budeme venovať tiež spoločným znakom syndrómu vyhorenia
a depresie a ich odlíšeniu. Budeme sa zaoberať aj možnosťami prevencie jeho vzniku a konkrétnymi terapeutickými intervenciami pri už rozvinutom syndróme vyhorenia.
 
Možnosti psychoterapie priblížime špecificky aj z pohľadu existenciálnej analýzy.
Workshop bude čiastočne zážitkový a je určený záujemcom o psychoterapiu a ľuďom
pracujúcim v pomáhajúcich profesiách – lekárom, psychológom, liečebným či špeciálnym pedagógom, sociálnym pracovníkom a iným odborníkom, ako aj študentom týchto odborov.
 
Účastnícky poplatok za workshop:
• zaplatený do 17.3.2017: 60 € (členovia
SLEA Slovensko, členovia Slovenskej
psychoterapeutickej spoločnosti, rodičia
na MD, študenti dennej formy štúdia 55 €)
• zaplatený po 17.3.2017: 70 €
Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť prevodom na účet SLEA Slovensko (4018021406/7500). Ako variabilný symbol prosím uveďte 02-2017, do poznámky napíšte meno účastníka workshopu.
 
V prípade nemožnosti zúčastniť sa workshopu môžete namiesto seba poslať náhradníka. Uhradené účastnícke poplatky sa z organizačných dôvodov nevracajú.

Psychológovia dostanú potvrdenie o pridelení 8 kreditov za vzdelávanie od Slovenskej komory psychológov.
 
Miesto konania:
Astrová 2/A, Bratislava - Ružinov
Trvanie workshopu:
25. 3. 2017 od 09:00 – 17:30
(Organizátor zabezpečí nápoje a malé občerstvenie.)
Max. počet účastníkov workshopu je 18.
Prihlásiť sa môžete e-mailom na adrese: prihlaska@slea.sk
Do prihlášky uveďte svoju profesiu.
Po odoslaní prihlášky počkajte prosím na potvrdenie organizátorom, či je ešte voľné miesto a až potom uhraďte účastnícky poplatok.
Vaša prihláška bude zaregistrovaná po uhradení poplatku.

Viac informácií na www.slea.sk
 

Prílohy

  PDF (182 kB)