Inštitút procesorientovanej psychológie POPI


Inštitút procesorientovanej psychológie so skratkou POPI-Slovensko(POPI-Slovakia) vznikol v roku 1995. Je inštitúciou, ktorá na Slovensku organizuje vzdelávanie v procesorientovanej psychoterapii a poradenstve (skrátene procesovej práci).

Procesorientovaná psychológia (alebo procesová práca, POP) je fenomenologický a experienciálny prístup, ktorý vznikol v 70. rokoch 20.st vo Švajčiarsku prácou Američana Arnolda Mindella a jeho kolegov a kolegýň, ktorí ho naďalej intenzívne rozvíjajú. Svoj pôvod má v teleologickom prístupe k nevedomiu, ako ho rozpracoval švajčiarsky psychoterapeut Carl Gustav Jung. Kladie dôraz na prácu so zmyslovo zakotvenými signálmi, mnohoúrovňovú všímavosť a potenciálnu zmysluplnosť prežívaných javov. Vďaka svojej filozofii a spôsobu práce má veľmi rozsiahle spektrum aplikácie a postupne sa rozvinula do komplexného interdisciplinárneho systému. Uplatnenie nachádza v rôznych oblastiach od osobnostného rastu a psychoterapie, práce s psychosomatickými problémami, zmenenými stavmi vedomia, facilitovania konfliktov, organizačnej zmeny a tímovej práce až po rôzne formy práce so skupinami. POP teda prekračuje hranice individuálnej terapie, pretože jej základom je presvedčenie o prepojení individuálnej práce s politickou, environmentálnou a skupinovou. Základné hodnoty procesovej práce zahŕňajú uvedomenie a všímavosť, učenie, vzťahy a osobnostný rast.

V POPI-Slovensko pôsobia okrem domácich aj viacerí významní zahraniční lektori, napr. Clare Hill Dipl. POP, Dip SLT., Conor McKenna Dipl. POP, Charleen Agostini, Dipl. POP, Marianne Verný, MD, Dipl. POP, Ivan Verný, MD, Dipl. POP, Alexandra Vassiliou , PhD, Lena Aslanidou, M.P.W., Mark O'Connell, Dipl. POP.

Vedúcou inštitútu je Mgr. Slávka Takáčová. 
Adresa inštitútu (nie pre korešpondenciu):
Vrbovská 16
921 01 Piešťany

Viac informácií na www.processwork.sk.