Informácie pre pacientov a príbuzných

Depresia [pdf] 
Ako sa správať voči depresívnym [pdf] 
Psychoterapia [pdf] 
Akútna schizofrénia [pdf] 
Alzheimerova choroba [pdf] 
Post-traumatická stresová porucha [pdf] 
Sociálna fóbia [pdf] 
Psychické zdravie vo vyššom veku [pdf]