Informácia o záverečných skúškach SIVP v roku 2017

22.03.2016
V súlade s informáciami o certifikovanom a necertifikovanom vzdelávaní, uverejnenými na stránke SPS, okno Vzdelávanie SIVP, oznamujeme účastníkom, ktorí majú splnené všetky podmienky vzdelávania, že sa v roku 2017 môžu prihlásiť na záverečnú skúšku v dvoch termínoch.
Jarný termín – do 31.3.
Jesenný termín – do 30.9.
Prihlášky posielajte mailom na adresu vzdelavanie@sivp.sk

Viac informácií o záverečnej skúške v certifikovanom psychoterapeutickom vzdelávaní /data/files/38_1-informacie-o-certifikovanom-vzdelavani.pdf
Viac informácií o záverečnej skúške v necertifikovanom psychoterapeutickom vzdelávaní /data/files/48_1-informacie-o-necertifikovanom-vzdelavani.pdf