Informácia o teoretickom vzdelávaní SIVP

22.03.2016
SIVP organizuje každý rok blokové prednášky v rozsahu 50 hodín zo spoločnej teórie pre zaradených účastníkov vzdelávania (A,B) zo všetkých inštitútov. Na začiatku kalendárneho roka dostanú všetci účastníci vzdelávania mailom prihlášku a informáciu o termínoch blokov a rozpise tém s menami prednášajúcich. Bloky sú obvykle v mesiacoch marec, máj a október a začínajú spravidla v piatok o 13.hod. (registrácia od 12.oo hod.) a končia v sobotu o 18.hod.
Podmienkou pre prihlásenie do teoretického vzdelávania SIVP je ukončený druhý rok psychoterapeutického vzdelávania!
Termíny blokov pre rok 2017:
1. Blok 03.-04.3.
2. Blok 26.-27.5.
3. Blok 13.-14.10.
Prednášky sa konajú v Lige za duševné zdravie, Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava-Petržalka
Minimálny počet účastníkov je 20, maximálny vzhľadom na obmedzenú kapacitu priestorov 50. SIVP si vyhradzuje právo zmeniť čas a miesto konania prednášok ako aj zaradenie tém.
V súlade s interným predpisom SIVP o poplatkoch a odmenách je výška poplatku na rok 2016 stanovená 3,32 EUR za jednu vyučovaciu hodinu (45 minút).
SIVP účastníkom vzdelávania odporúča, aby zvážili svoje časové možnosti a absolvovali ucelené bloky prednášok. Pripustenie k záverečnej skúške je podmienené účasťou na všetkých prednáškach.