Hlbinná psychoterapia detí a adolescentov

Obrázok k udalosti: Hlbinná psychoterapia detí a adolescentov
18.01.2019 - Liptovský Mikuláš
PORT centrum hlbinnej psychológie s.r.o.
a
Institut psychoterapie dětí a rodičů
 
 
otvárajú ďalší beh kontinuálneho vzdelávania v hlbinne orientovanej detskej a adolescentnej psychoterapii:
 
 
Hlbinná psychoterapia detí a adolescentov.
 
 
Ide o osvedčený a vyhľadávaný program, ktorý organizujeme od r. 2013. Odborným garantom a hlavným lektorom je uznávaný detský psychiater a psychoterapeut MUDr. Peter Pöthe /www.dr-pothe.com/. Vzdelávanie poskytuje ucelený rámec v oblasti psychoterapeutickej starostlivosti o deti a adolescentov a je jediné svojho druhu na Slovensku.
 
Termín prvého stretnutia je 18.1.2019.
 
Filozofia vzdelávania:
Vzdelávanie je inšpirované najmä znalosťami a skúsenosťami lektorov, ktorých prax je založená na porozumení psychickej realite klienta a vzťahovej dynamike medzi klientom a terapeutom. Lektori vychádzajú z predpokladu, že cieľom psychoterapeutickej pomoci klientovi je dosiahnutie psychickej zmeny. Za nositeľa a zdroj psychickej zmeny pri tom nepovažujú žiadnu teóriu, techniku alebo predmet, ale predovšetkým terapeutický vzťah. Hlavný dôraz pri vzdelávaní bude kladený na praktickú aplikáciu teoretických a technických znalostí.
 
Štruktúra:
Kurz je rozdelený do dvoch častí. Základná časť pozostáva z dvanástich piatkových stretnutí po 9 hod., súčasťou druhej časti sú individuálne supervízie s doporučeným supervízorom a prezentácia záverečnej práce. V závere základnej časti každý absolvent obdrží Potvrdenie o absolvovaní kontinuálneho vzdelávania v psychoterapii detí a adolescentov s vyznačeným počtom hodín. Druhá časť je nadstavbou základnej a jej absolvovanie nie je povinné – určené len pre záujemcov o získanie Certifikátu od IPDARu a PORTu.  
 
Supervízie budú prebiehať jednak v skupinách - v rámci pripravovaného programu a individuálne. Individuálne supervízie, ktoré sú podmienkou na udelenie certifikátu, si bude každý frekventant plánovať samostatne s daným terapeutom /podrobnejšie informácie o podmienkach pre získanie certifikátu posielame na vyžiadanie, resp. budú predložené na začiatku výcviku/.
 
 
Termíny jednotlivých blokov:
     r. 2019: 18.01., 29.03., 26.04., 24.05., 21.06., 20.09., 18.10.,22.11.
     r. 2020: 24.01., 28.02. /zvyšné 2 termíny v r.2020 budú upresnené/
 
Témy:
1. Ciele a indikácie psychoterapie detí.
2. Mechanizmy psychickej zmeny a terapeutického pôsobenia, technické parametre.
3. Vývoj emócií a myslenia, štádia psycho-sexuálneho vývinu, separačno-individ. proces.
4. Raný vzťah, vývoj mozgu, vzťahová väzba, Oidipov komplex. 
5. Psychická trauma, toxicky stres, mentalizácia, posttraumatická stresová porucha.
6. Prvé interview s rodičmi, s dieťaťom, fázy terapie. 
7. Práca s rodičmi behom terapie dieťaťa, terapeutické konzultácie s rodičmi I., skupinová supervízia.
8. Terapeutické konzultácie s rodičmi II., konzultácie s rodičmi a malými deťmi, skupinová supervízia.  
9. Rozpad rodiny, rozvodová problematika I., vzájomná rodičovská hostilita, skupinová supervízia.
10. Rozvodová problematika II., náhradná rodinná starostlivosť, skupinová supervízia.
11. Indikácie terapie adolescentov, adolescencia, skupinová supervízia.
12. Zhrnutie.
 
Organizátor si vyhradzuje právo na prípadné zmeny tém jednotlivých blokov vzhľadom na potreby účastníkov a proces výcviku.  
 
Lektorský tím:
Hlavným lektorom a odborným garantom je MUDr. Peter Pöthe. K spolupráci budú prizvaní aj hosťujúci lektori Peter Sakař, Martin Galbavý a Oľga Šupalová.
 
MUDr. Peter Pothe – psychoanalytický psychoterapeut a psychiater, pôsobí v súkromnej psychoterapeutickej praxi v Prahe, od roku 2016 je hlavným lektorom a garantom vzdelávania v detskej hlbinnej psychoterapii na Slovensku a od roku 2017 vedie výcvik vo vzťahovej psychoterapii aj v Čechách. Je zakladateľom a konateľom Inštitútu psychoterapie detí a rodičov v Prahe /IPDAR/. Je autorom mnohých odborných textov a niekoľkých publikácií, z ktorých najznámejšie sú Emoční poruchy v detstve a dospívání – psychoanalytický prístup a Psychoterapie dítěte – případ šestiletého chlapce (viac na www.dr-pothe.com). 
Mgr. Peter Sakař, PhD – psychológ a psychoterapeut so špecializáciou na dynamickú a psychoanalytickú psychoterapiu detí a dospievajúcich. Od roku 2013 pôsobí v súkromnej praxi v Brne, pred tým pôsobil v Krízovom centre pre deti a dospievajúcich, najprv ako psychológ, neskôr ako riaditeľ. Je jednateľom IPDAR-u. (viac na www.psychologie-psychoterapie.cz).
Mgr. Martin Galbavý – Psychoanalytický a psychodynamický psychoterapeut, špecializuje sa na prácu s deťmi a rodinou, má bohaté skúsenosti s prácou s opustenými a traumatizovanými deťmi, deťmi v adopcii a pestúnskej starostlivosti. Prednáša a pracuje ako terapeut v organizácii Za branou a je riaditeľom Terapeutického centra Modré dveře Praha. Vo svojej práci sa zameriava na deti s poruchami citovej väzby (viac na www.galbavy-psychoterapie.cz).
Mgr. Oľga Šupalová – psychodynamická psychoterapeutka a klinická psychologička pracujúca s dospelými a deťmi. Od roku 1999 pôsobí na Psychiatrickom oddelení a Dennom psychiatrickom stacionári v Liptovskom Mikuláši. Od 2011 aj v súkromnej ambulancii. Je spoluzakladateľkou a terapeutkou v psychoterapeutickom centre PORT centrum hlbinnej psychológie v Liptovskom Hrádku. Špecializuje sa na hlbinne orientované prístupy v terapii detí a dospievajúcich, na skupinovú terapiu, terapeutickú komunitu a expresívne formy terapie (viac na www.portcentrum.sk).   
Organizátor vzdelávania:
PORT centrum hlbinnej psychológie, s.r.o., Liptovský Hádok.
 
Akreditácia:
Každý jednodňový seminár bude kreditovaný Slovenskou komorou psychológov /SKP/ a zaradený do programu kontinuálneho vzdelávania psychológov. Účastníci vždy obdržia potvrdenie o absolvovaní s vyznačeným počtom kreditov od SKP.
 
Vzdelávací cyklus nie je akreditovaný ako celok a jeho absolvovanie nenahrádza riadny psychoterapeutický výcvik.
 
Pre koho je vzdelávanie určené:
Vzdelávanie je určené najmä pre detských psychológov, psychoterapeutov, psychiatrov, pediatrov, sociálnych a pedagogických pracovníkov a tých, ktorí majú záujem o vzdelávanie v oblasti hlbinnej psychoterapie detí a dospievajúcich. Uprednostňujeme záujemcov vzdelaných v oblasti psychoanalyticky a psychodynamicky orientovanej psychoterapie /t.j. ukončený alebo aspoň započatý psychoterapeutický výcvik/ s možnosťou psychoterapeutickej praxe s deťmi a adolescentmi.
 
Kurzovné:
Cena jedného seminára /po 9 hod./ je 130,- EUR. Členovia SPS majú zľavu 5%. Platba prebieha vopred za vzdelávanie ako celok v sume 1560,- EUR. 
Pokyny týkajúce sa platby budú zaslané po prijatí vyplnenej záväznej prihlášky. 
 
Miesto:
Liptovský Mikuláš - bude upresnené.
 
Prihlásenie:
V prípade záujmu o absolvovanie ponúkaného vzdelávania v detskej a adolescentnej psychoterapii Vás prosíme o zaslanie kompletne vyplnenej záväznej prihlášky na našu mailovú adresu: info@portcentrum.sk.
 
Počet účastníkov je limitovaný.
Vzdelávanie bude otvorené iba v prípade naplnenia minimálneho počtu frekventantov, ktorý je stanovený na 15 účastníkov.
 
 
 
V prípade akýchkoľvek otázok a nejasností nás prosím kontaktujte mailom alebo telefonicky.
 
 
Veríme, že spoločne vytvoríme priestor na zlepšovanie kvality v oblasti psychoterapie detí a adolescentov. Tešíme sa na Vás.
 
 
Tím PORT centra hlbinnej psychológie, s.r.o.

Prílohy

  DOC (35 kB)