EAP

O Európskej asociácii pre psychoterapiu -EAP

EAP reprezentuje 128 organizácií ( z toho je 30 národných zastrešujúcich asociácií a  17 celoeurópskych asociácií pre psychoterapiu) zo 41 európskych krajín , čo predstavuje viac ako  120 000 psychoterapeutov. Členstvo v tejto organizácií je otvor...

02.04.2016
Ako sa uchádzať o Európsky certifikát pre psychoterapiu?

1.Skontrolujte si, či Váš výcvik spĺňa predpísané kritériá pre uznanie Vášho vzdelania Celková dĺžka psychoterapeutického je minimálne 3200 hodín rozložených do najmenej 7 rokov, pričom do hodín sa môže započítavať aj ekvivalent dosiahnutého stup...

02.04.2016