Dôležité! Zastavenie aktivít psychoterapeutického vzdelávania

Obrázok ku správe: Dôležité! Zastavenie aktivít psychoterapeutického vzdelávania
25.03.2020
Slovenský inštitút pre vzdelávanie v psychoterapii oznamuje, že vzhľadom na pandémiu koronavírusom a opatrenia vlády SR zastavuje všetky aktivity psychoterapeutického vzdelávania skupinového a komunitného charakteru vrátane záverečných skúšok až do odvolania. Týka sa to aj praktickej časti B.4 (prax v zariadení, kde sa vykonáva psychoterapia) a event. aj B.3 (praktikum psychoterapeutickej práce), v závislosti od konkrétnych podmienok zdravotníckeho zariadenia, v ktorom sa praktikum realizuje.
 
MUDr. Pavel Černák, PhD.                                         
predseda SIVP