Disciplinárna komisia

Disciplinárna komisia Slovenskej psychoterapeutickej spoločnosti na funkčné obdobie 2017 – 2021

 

PhDr. Jaromíra Jánošková
Ambulancia klinickej psychológie a psychoterapie, Vyšehradská 4, BratislavaMgr. Jana KyselicováMUDr. Daniel Mago