Disciplinárna komisia

Disciplinárna komisie na funkčné obdobie 2014 – 2017
 

PhDr. Jaromíra Jánošková

tel.: 0905 253 829, email: janoskova@post.sk


MUDr. Daniel Mago
Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava
tel.: 0944 190 674, email: terapiamago@gmail.com


Mgr. Boris Sopko
Heydukova 1, 811 08 Bratislava
tel.: 0903 531 431, email: boris.sopko@gmail.com


MUDr. Genovéva Almássyová
Štúrova 8, 811 04 Bratislava
tel.: 0905 109 975, email: genaalma@gmail.com