Oznamy

SIVP uverejňuje vo svojich Oznamoch iba informácie, ktoré sa týkajú udalostí a aktivít samotného SIVP, nie činností jednotlivých inštitútov. 
Oznamy inštitútov o pripravovaných podujatiach, akciách či výcvikoch sú uverejňované v okne Informácie a môžete ich nájsť aj v oznamoch jednotlivých inštitútov.

TEORETICKÉ BLOKY 2018

1.       BLOK  2. - 3. marca 2018 (19 hodín) Dátum  a čas        Prednášateľ - Téma 2. marca 2018     (piatok) 13.00 – 14.30         prof. PhDr. Anton Heretik, PhD. – Psychoterapia – novodobá história 14.30 – 14.45         prestávka 14.45...

13.12.2017
SIVP akreditácia

S radosťou oznamujem psychoterapeutickej obci, že Ministerstvo zdravotníctva SR priznalo Slovenskému inštitútu pre vzdelávanie v psychoterapii, ako vzdelávacej ustanovizni,právo uskutočňovať akreditovaný certifikačný študijný program v zdravotníck...

19.07.2017
TEORETICKÉ BLOKY

(prednášky spoločné pre účastníkov psychoterapeutického  vzdelávania všetkých výcvikových inštitútov) 1.       BLOK  3. - 4. marca 2017 (19 hodín) Dátum  a čas        Prednášateľ- Téma 3. marca 2017 (piatok) 13.00 – 14.30         prof. P...

07.02.2017
Informácia z Valného zhromaždenia SIVP

Dňa 13. októbra 2016 sa za účasti 11 inštitútov konalo v Pezinku Valné zhromaždenie SIVP.  Po schválení programu nasledovali voľby do mandátovej, návrhovej a volebnej komisie. Správu o činnosti SIVP za obdobie 2011 – 2016 ako aj správu revíznej...

07.02.2017
Informácia o teoretickom vzdelávaní SIVP

SIVP organizuje každý rok blokové prednášky v rozsahu 50 hodín zo spoločnej teórie pre zaradených účastníkov vzdelávania (A,B) zo všetkých inštitútov. Na začiatku kalendárneho roka dostanú všetci účastníci vzdelávania mailom prihlášku a informáciu...

22.03.2016
Informácia o záverečných skúškach SIVP v roku 2017

V súlade s informáciami o certifikovanom a necertifikovanom vzdelávaní, uverejnenými na stránke SPS, okno Vzdelávanie SIVP, oznamujeme účastníkom, ktorí majú splnené všetky podmienky vzdelávania, že sa v roku 2017 môžu prihlásiť na záverečnú skúšk...

22.03.2016