Oznamy

SIVP uverejňuje vo svojich Oznamoch iba informácie, ktoré sa týkajú udalostí a aktivít samotného SIVP, nie činností jednotlivých inštitútov. 
Oznamy inštitútov o pripravovaných podujatiach, akciách či výcvikoch sú uverejňované v okne Informácie a môžete ich nájsť aj v oznamoch jednotlivých inštitútov.

TEORETICKÉ BLOKY 2019

Prednášky spoločné pre účastníkov psychoterapeutického vzdelávania všetkých výcvikových inštitútov 1. BLOK 8. - 9. marca 2019 (19 hodín) Dátum a čas       Prednášateľ - Téma 8. marca 2019 (piatok) 13.00 – 14.30 prof. PhDr. Anton Heretik,...

11.12.2018
SIVP akreditácia

S radosťou oznamujem psychoterapeutickej obci, že Ministerstvo zdravotníctva SR priznalo Slovenskému inštitútu pre vzdelávanie v psychoterapii, ako vzdelávacej ustanovizni,právo uskutočňovať akreditovaný certifikačný študijný program v zdravotníck...

06.07.2018
Informácia z Valného zhromaždenia SIVP

Dňa 13. októbra 2016 sa za účasti 11 inštitútov konalo v Pezinku Valné zhromaždenie SIVP.  Po schválení programu nasledovali voľby do mandátovej, návrhovej a volebnej komisie. Správu o činnosti SIVP za obdobie 2011 – 2016 ako aj správu revíznej...

05.07.2018
Informácia o teoretickom vzdelávaní SIVP

Informácia o teoretickom vzdelávaní SIVP   SIVP organizuje každý rok blokové prednášky v rozsahu 50 hodín zo spoločnej teórie pre zaradených účastníkov vzdelávania zo všetkých inštitútov. Na začiatku kalendárneho roka dostanú vš...

04.07.2018
TEORETICKÉ BLOKY 2018

Prednášky spoločné pre účastníkov psychoterapeutického vzdelávania všetkých výcvikových inštitútov. 1.       BLOK  2. - 3. marca 2018 (19 hodín) Dátum  a čas        Prednášateľ - Téma 2. marca 2018     (piatok) 13.00 – 14.30         prof...

03.07.2018
Informácia o záverečných skúškach SIVP

Informácia o záverečných skúškach SIVP   V súlade s informáciami o certifikovanom a necertifikovanom vzdelávaní, uverejnenými na stránke SPS, okno Vzdelávanie SIVP, oznamujeme účastníkom, ktorí majú splnené všetky podmienky vzde...

02.07.2018
Informácia o poplatkoch pre účastníkov vzdelávania

Slovenský inštitút pre vzdelávanie v psychoterapii Bratislava   Informácia o poplatkoch pre účastníkov vzdelávania číslo bankového účtu v tvare IBAN: SK34 0200 0000 0029 3184 9458   1. Vstupné poplatky do vzdelávania ...

01.07.2018