15. Dni dynamickej psychoterapie

Obrázok k udalosti: 15. Dni dynamickej psychoterapie
24.10.2019 - Pezinok
Slovenský inštitút psychodynamickej psychoterapie
Slovenská psychoterapeutická spoločnosť
Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok

organizujú 15.Dni dynamickej psychoterapie Narcizmus vo svetle spoločenskej patológie

24. október 2019
Miesto: Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok Spoločenská sála

FORMA aktívnej účasti: prednášky, postery
URČENIE psychiatri, psychológovia, sociálni pracovníci, liečební pedagógovia so skúsenosťou a/alebo záujmom o psychoterapiu, študenti príslušných odborov, sociológovia, teológovia, resp. záujemci o duševné zdravie spoločnosti

KONTAKTY na organizátorov:
MUDr. Pavel Černák, PhD., Psychiatrická nemocnica P. Pinela, Malacká 63, 902 18 Pezinok e-mail: sipp@pnpp.sk, tel.: 033 6482 101, 108, mobil: 0910 517 853

Prihlášky na účasť (aktívnu aj pasívnu) posielajte na e-mail: sipp@pnpp.sk najneskôr do 5.októbra 2019

Príloha – prihláška na účasť

Prílohy

  DOCX (5 kB)
  PDF (36 kB)
  JPG (89 kB)