Strach- dobrý sluha, ale zlý pán. Pohľad existenciálnej analýzy na dynamiku strachu a úzkosti.

Obrázok k udalosti: Strach- dobrý sluha, ale zlý pán. Pohľad existenciálnej analýzy na dynamiku strachu a úzkosti.
24.11.2018 - Bratislava
Pozvánka na workshop

Strach – dobrý sluha, ale zlý pán. Pohľad existenciálnej analýzy na dynamiku strachu a úzkosti.

24.11. 2018 v Bratislave 
 
Workshop povedie:  PhDr. Petra Klastová Pappová, PhD.    klinická psychologička a psychoterapeutka 
 
Strach a úzkosť majú v živote svoj význam. Nadmerný strach a úzkosť ale nakoniec život obmedzujú, a bránia dialógu človeka so svetom. V rámci workshopu si priblížime pohľad existenciálnej analýzy na dynamiku úzkosti a strachu. Pozrieme sa na príčiny ich vzniku a faktory, ktoré úzkosť zhoršujú. Krátko sa pozrieme aj na jednotlivé klinické obrazy úzkostných porúch. Formou vlastného zážitku budú mať účastníci príležitosť nahliadnuť aj na vlastné strachy. Pozornosť budeme venovať možnostiam práce s úzkosťou a so strachom – tak vo vlastnom živote, ako aj v rámci terapeutickej práce. 
 Workshop bude prevažne sebazážitkový a je určený záujemcom o psychoterapiu a ľuďom pracujúcim v pomáhajúcich profesiách – lekárom, psychológom, liečebným a špeciálnym pedagógom, sociálnym pracovníkom a iným odborníkom, ako aj študentom týchto odborov. 

Miesto konania: Jozefská 12, 1. posch., Bratislava
Trvanie workshopu: 24.11.2018 od 09:00 – 17:30 (Organizátor zabezpečí nápoje a malé občerstvenie, obed je vo vlastnej réžii.)
Max. počet účastníkov workshopu je 16.  ň
Prihlásiť sa môžete e-mailom na adrese: prihlaska@slea.sk
Do prihlášky uveďte svoju profesiu.  Po odoslaní prihlášky počkajte prosím na potvrdenie organizátorom, či je ešte voľné miesto a až potom uhraďte účastnícky poplatok.  Vaša prihláška bude zaregistrovaná po uhradení poplatku. 

Účastnícky poplatok za workshop:
• zaplatený do 19.11.2018:  60 €   (členovia SLEA Slovensko, členovia    Slovenskej psychoterapeutickej spoločnosti,    rodičia na MD, študenti dennej    formy štúdia 55 €) 
 • zaplatený po 19.11.2018:  70 € 
 
 Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť prevodom na účet SLEA Slovensko  (SK29 7500 0000 0040 1802 1406).  Ako variabilný symbol uveďte 042018,  do  poznámky napíšte meno účastníka  workshopu.  
 V prípade nemožnosti zúčastniť sa workshopu môžete namiesto seba poslať náhradníka. Uhradené účastnícke poplatky sa  z organizačných dôvodov nevracajú. 
 Psychológovia dostanú potvrdenie o pridelení 8 kreditov za vzdelávanie od Slovenskej komory psychológov. 
 
Viac informácií na www.slea.sk 

Prílohy

  PDF (693 kB)