SIVP akreditácia

S radosťou oznamujem psychoterapeutickej obci, že Ministerstvo zdravotníctva SR priznalo Slovenskému inštitútu pre vzdelávanie v psychoterapii, ako vzdelávacej ustanovizni,právo uskutočňovať akreditovaný certifikačný študijný program v zdravotníck...

19.07.2017
Zobraziť všetky
Zobraziť všetky