XXXI. ČESKO-SLOVENSKÁ PSYCHOTERAPEUTICKÁ KONFERENCIA

Slovenská psychoterapeutická spoločnosť Česká psychoterapeutická spoločnosť ČLS JEP Vás milí členovia SPS pozývajú na XXXI. ČESKO-SLOVENSKÚ PSYCHOTERAPEUTICKÚ KONFERENCIU  ktorá sa uskutoční dňa: 9-12. novembra 2017 miesto konania: P...

09.11.2017
SIVP akreditácia

S radosťou oznamujem psychoterapeutickej obci, že Ministerstvo zdravotníctva SR priznalo Slovenskému inštitútu pre vzdelávanie v psychoterapii, ako vzdelávacej ustanovizni,právo uskutočňovať akreditovaný certifikačný študijný program v zdravotníck...

19.07.2017
Zobraziť všetky
Zobraziť všetky